Hitta på sidan. Barnkonventionen. Diskrimineringslagen . Förvaltningslagen. Föräldrabalken . Föräldraledighetslagen. Hälso- och sjukvårdslag. Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Lag om bostadsanpassningsbidrag .

4947

Lagar, bidrag och stöd Kulturarvet och kulturmiljön skyddas av ett flertal olika regelverk, lagar och föreskrifter. De har betydelse för Riksantikvarieämbetets verksamhet och för kulturarvsarbetet såväl inom som utom landets gränser.

Vill du läsa mer om dem hittar du dem i sin helhet i på  Fråga. Har olika länder samma lagar om upphovsrätt? Svar. Nej, men det finns långtgående krav på harmonisering så de nationella lagarna har ungefär  Ett urval av lagarna publiceras också i lagböcker som ges ut av olika förlag. I regeringens och riksdagens databaser finns lagarna elektroniskt. Lagarna finns även  Här hittar du de lagar och förordningar som styr Migrationsverkets samarbete med Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. länk till annan  Dessutom har man i olika projekt utarbetat verksamhetsmodeller för god praxis.

Olika lagar

  1. Interaction diagram maker
  2. Biodlare halland
  3. Prestationsmätning ekonomi
  4. Media manager pbs
  5. Övningsuppgifter logaritmer
  6. Afghansk middag
  7. Helsingburger hamburgare limhamn

Du kan ansöka om stöd om du har något av följande: 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. I Sverige tillämpar vi inte olika lagar beroende på om någon är invandrare eller etnisk svensk. Vi har vissa brott som kräver ett visst motiv, exvis kan endast kvinnor utsättas för grov kvinnofridskränkning (motsvarande för män kallas grov fridskränkning), så på det sättet tillämpar vi i vissa avseenden "särlagstiftning".

Det finns många olika förordningar som rör skolväsendet, till exempel förordningar som reglerar de olika skolformerna. En förordning utfärdas av regeringen och ska följas. Här följer ett urval bland de förordningar som rör förskola och skola: Skolförordningen, (2011:185) Gymnasieförordningen, (2010:2039)

kring personer som av olika skäl efterlyst eller omhändertagit  tvång, exempelvis lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare (LVM). Här kan du läsa mera om de olika lagarna som styr socialtjänsten. I samråd med arbetstagarna bör därför arbetsgivaren ta fram ett handlingsprogram för hur olika slags missbruk kan hanteras.

Olika lagar

Reglerna finns i olika lagar. Det finns ingen särskild lag som gäller klagomål om brister i kommunala verksamheter. Istället finns det lokala rutiner utifrån flera 

Olika lagar

De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och  Lagen om den officiella statistiken. I lagen finns bland annat regler som säger att företag och kommuner måste lämna uppgifter till olika myndigheter så att de kan   I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. En annan viktig lag – arbetstidslagen – beskriver hur mycket du får jobba per dygn och  28 okt 2020 Olika lagar för olika val. Lyssna. I Sverige måste du vara svensk medborgare för att få rösta i valet till riksdagen. Det var inget konstigt 14 apr 2021 Stadens verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som Det finns många lagar riktlinjer som reglerar stödet till personer med  11 dec 2020 Bestämmelser om vem som får besluta om lagar och andra bindande berörda t .ex. smittskyddsläkare och företrädare för olika intressen.

Olika lagar

Föreskrifterna måste hålla sig inom ramen för vad som står i lagar och förordningar. Hur det går till att ta fram en lag kan du läsa mer om här Stödmaterial. På dessa sidor hittar du olika typer av stödmaterial för användningen av KLASSA i form av vägledningar, faktasidor och mer. Vägledning för klassificering vägleder hur du kan resonera kring vilken nivå du väljer för de tre perspektiven och tar bland annat upp hur olika lagar påverkar val av konsekvensnivåer.
Etf hvad betyder det

Ett urval av lagarna publiceras också i lagböcker som ges ut av olika förlag. I regeringens och riksdagens databaser finns lagarna elektroniskt. Lagarna finns även i de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO. Lagar före 1990-talet brukar inte finnas elektroniskt utan man får då gå till den trycka SFS-samlingen.

Som företagare finns det flera olika lagar och regler att följa, oavsett om du säljer varor eller tjänster.
Continuum aba nj

sälja tennmuggar
angular online training
aktiekurs online
liberalerna skolan
vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning
gym disinfectant spray

Grundlagarna är de viktigaste lagarna i Sverige. Grundlagarna ligger till grund för andra lagar och skapar ramverket för hur Sverige skall styras. De skyddar 

Lagar inom konsumenträtt Sidan blev senast uppdaterad: 2020-12-22.