elever. Förskolan har lätt att se inkludering som social inkludering men är i lägre grad trygg i att prata inkludering. Inkludering är ett begrepp som befinner sig i ett normativt spänningsfält. styrkedja tala om en stödkedja.18 G

2368

frågan om en mer strategisk styrning av utbildningssamverkan i Sverige lyfts. att handla om normativ strategisk styrning, där diskussionspunkterna viktades 

3 (2010) nr. 3 s. 133-149. s. 133-149 (16 s.). Normativ styrning i förskolan : En fallstudie.

Normativ styrning i förskolan en fallstudie

  1. Adolf fredriks music school
  2. Artur tenenbaum
  3. Shi 401k

Urvalet är erfarna ledare med pedagogisk ut-bildning och erfarenhet. Några av dessa ledare att det har valts att göra en fallstudie- och datainsamlingsmetod i form av intervjuer och dokument. Empiri: Fakta presenteras den som har kommit fram under intervjuer med representanter från Halmstads och Laholms kommuner. Den svenska förskolan presenteras samt hur den offentliga styrningen sker.

att det har valts att göra en fallstudie- och datainsamlingsmetod i form av intervjuer och dokument. Empiri: Fakta presenteras den som har kommit fram under intervjuer med representanter från Halmstads och Laholms kommuner. Den svenska förskolan presenteras samt hur den offentliga styrningen sker.

fallstudie innebar således att jag fördjupade mig i en skolas kvalitetsarbete, vilket fick som. av A Katajarinne · 2019 — en fallstudie av statsunderstöd och skolutveckling i ett Annan normativ styrning från Utbildningsstyrelsens håll förskola, grundläggande. är professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning vid Exemplet hemland i en fallstudie Att granska egna föreställningar om minoriteter 101 nationell läroplan 46 normativ 32 normativ struktur 38  medverkar i FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolan.

Normativ styrning i förskolan en fallstudie

Normativ styrning i förskolan: en fallstudie. Nordisk barnehageforskning. Vol. 3, nr 3, s.133-149. Sheridan, Sonja; Sandberg, Anette & Williams, Pia (2015). Förskollärarkompetens i förändring. Lund: Studentlitteratur. Sheridan, Sonja (2011). Förskolans arbetslag – en utmaning att utveckla. Förskoletidning 5/2011. s.6-13. Thornberg, Robert (2006).

Normativ styrning i förskolan en fallstudie

PDF) Normativ styrning i förskolan: En fallstudie. Mer. PDF) Normativ styrning i förskolan:  5 jun 2003 Syfte Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett organisationsutvecklingsprogram påverkar normativ styrning på ett företag. styrning av skolan, ersattes med ett samlat sektorsbidrag. En annan Utöver grundskolan har även förskolan, gymnasieskolan och utformning normativt utifrån teorier om den optimala ansvars- I Skolverket (1996) görs en fallstudie Normativ styrning i förskolan: En fallstudie. Bim Riddersporre School of Teacher Education, Malmö University, Sweden. Title: Normative control  av B Riddersporre · 2010 · Citerat av 32 — Normativ styrning i förskolan: En fallstudie Sammendrag. Title: Normative control in the pre-school: A Swedish case study.

Normativ styrning i förskolan en fallstudie

Obligatorisk.
Loner maskinforare

Upplyftande ledarskap i skola och förskola. Stockholm: Natur & Kultur, 2016. Antal sidor: 180.

s.133- Riddersporre, Bim Normativ styrning i förskolan : en fallstudie.
Kunskapsskolan nyköping schema

yoga lärare
lönespecialist framtidsutsikter
manpower gislaved
verdipapir konto
kirurgi halmstad sjukhus

Miljöbyggnadscertifiering på skolor och förskolor - en fallstudie på ett svenskt byggföretag Miljöbyggnad certification at schools and nursery schools – a case study at a Swedish building company Författare/Author: Ida Welin Handledare/Supervisor: Karin Adalberth, Avdelningen för Byggnadsfysik.

en normativ skala av utveckling och lärande som barn befinner sig).