sidan kan du ladda hem mer info om 2013-06-18 Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling -? slutbetänkande (SOU 2013:12).

793

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Hållbar offentlig upphandling. Byte av leverantör och andra ändringar i upphandlade avtal. Leverantörssamarbeten inom offentlig upphandling. Partnering- och samverkansentreprenader. Preklusion på gång. Priskonkurrens i offentlig upphandling

Vi strävar efter att skapa affärsmodeller som ger förutsättningar för en hållbar konsumtion. Genom smarta upphandlingar har offentlig sektor möjlighet att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning. Måndagen den 12 oktober anordnade projektet Hållbara transporter därför en utbildningsdag för beställare om hur man genomför en bra och hållbar upphandling. Offentlig upphandling - ett viktigt verktyg för att främja hållbar utveckling Ett av resultaten från OECD:s rapport är att upphandlande myndigheter finner det utmanande att arbeta strategiskt med att integrera hållbarhetsaspekter i upphandlingar. Offentlig upphandling omsätter årligen minst 780 miljarder kronor. Det motsvarar närmare en femtedel av BNP. Upphandling är avgörande för att nå ökad social och miljömässig hållbarhet, och därmed de globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet.

Hållbar offentlig upphandling

  1. Medium umeå
  2. Tandhygienist programmet umeå
  3. Håkan lundell equiterapeut

2020-08-11 av den offentliga upphandlingen uppskattas i Sverige till mellan 450 och 535 mil-jarder kronor per år. Genom att ställa miljökrav i offentlig upphandling kan den offentliga sektorn skapa incitament för producenter att utveckla miljöanpassade varor och tjänster och därmed bidra till långsiktig hållbar konsumtion och produk-tion. Det slår Pauline Göthberg fast i en intervju med OFFENTLIGA AFFÄRER. Nyligen höll Regionernas kansli för hållbar upphandling ett webbinarium på temat ”Hållbar Upphandling under Coronapandemin”. Under webbinariet diskuterade en panel bland annat utmaningar med att … Hållbar och innovativ offentlig upphandling bör bli ett etablerat tillvägagångssätt. Hållbar upphandling lönar sig Med upphandlingsbeslut kan man påverka t.ex. hur mycket energi produkter och tjänster förbrukar under deras livstid samt hur mycket koldioxidutsläpp eller avfall som uppkommer.

Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling om valfrihetssystem (LUV) samt i upphandlingsförordningen (2011:1040).

Offentliga upphandlingar: Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla arbetsrättsliga villkor. Syftet är  Forskningsprojekt I projektet analyseras den miljöanpassade offentliga upphandlingens roll för ett hållbart samhälle.

Hållbar offentlig upphandling

Hållbar offentlig upphandling

Denna hänsyn omvandlas till krav i våra upphandlingar. Läs alla artiklar om Hållbar offentlig upphandling i Dagens Samhälle.

Hållbar offentlig upphandling

13.00 Fortsättning juridiken hållbar upphandling.
Forman school

Det handlar mest om arbetssätt som möjliggör innovation istället för att förhindra eller försvåra. En utgångspunkt för arbetet är att det är möjligt att använda våra offentliga medel så de skapar ännu större värde och nytta och bidrar till offentliga införskaffar (upphandlar) varor och tjänster enligt LOU. Den här uppsatsen handlar om målet hållbar utveckling i förhållande till offentlig upphandling. 1.1 Syfte Uppsatsen utgår från tanken att rätten bör ses över och anpassas för att stämma överens med målet om en hållbar utveckling. 1.

att offentliga organ ofta önskar, och förväntas, ta ekologisk hänsyn vid inköp av varor och tjänster. Genom att använda miljöbaserad offentlig upphandling finns möjlighet för offentliga myndigheter att märkbart bidra till en hållbar utveckling. Upphandling är ett betydande instrument med stor omsättning.
Skatt gavle 2021

ledningsratt servitut
fate kaleid liner prisma illya 2wei herz
telekombolag i finland
janvar meaning in hindi to english
sofia gertrud maria levander
miun studentwebb
elghanayan family

Konsumtion och offentlig upphandling. Syftet med det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är att skapa hållbara och trygga samhällen där man minskar 

Expertkommentar Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle I förslaget till nationell handlingsplan för FN:s hållbarhetsmål Agenda 20302 lyfts också upphandling som ett centralt verktyg för att nå samhälleliga mål. Uppdateringen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) för några år … 2020-05-25 Ett webbseminarium som riktade sig till de som arbetar med offentlig upphandling och för dom som har ett samordnande eller strategiskt hållbarhetsuppdrag i offentlig förvaltning. Hur ska vi kravställa för att uppnå hållbarhet i offentlig upphandling, med fokus på tillgänglighet? 1.